De rechtsvorm van Yashoda Bhawan is per 1 Juli 2015 gewijzigd van VOF naar Stichting. Yashoda Bhawan richt zich verder op de toekomst waarbij er wordt gestreefd om de kwaliteiten te vergroten, de samenwerkingsverbanden te versterken en haar doelgroep te vergroten.