Het behalen van het HKZ certificaat levert veel voordelen op. Als gecertificeerde instellingen zijn wij niet alleen trots met dit certificaat maar zeker ook met de positieve veranderingen die tijdens het traject ontstaan zijn. Zo wordt onze organisatie efficiënter en transparanter. Bovendien signaleren wij fouten sneller en lossen wij ze permanent op. Onze personeel verwerft meer inzicht in het beleid en de doelstelling van onze organisatie. Bovendien maakt het samen werken aan en het optimaliseren van het kwaliteitssysteem onze medewerkers bewuster en zelfverzekerder.

Wat betekent het HKZ Certificaat voor onze cliënten?
Ook onze cliënten profiteren van de positieve effecten van het certificeringtraject. Heldere informatievoorziening, meer ruimte voor overleg en snellere oplossingen voor problemen zijn slechts enkele voorbeelden. De vakkundige zorg die geboden wordt door professionele medewerkers met oog voor de behoeften en belangen van onze cliënten staan steeds centraal.

Afbeeldingsresultaat voor hkz logo png