Hoewel Yashoda Bhawan op basis van overeenkomsten aanvullende samenwerking nastreeft met organisaties die eveneens gericht zijn op hetzelfde werkgebied, hecht zij er in eerste instantie, vanuit haar cliënt-gerichte visie en sociaal model, belang aan om als organisatie een zekere mate van kleinschaligheid na te streven waarin de aspecten aandacht en de menselijke maat vorm krijgen. Dit in nauwe samenwerking en contact met de cliënt, de mantelzorger en het gehele systeem rondom de cliënt.

Ons concept is een dagbesteding aan ouderen vanaf 60 jaar, met een gevarieerd dagprogramma, ontspanning en het creatief bezig zijn, waarbij “gezelligheid” centraal staat. In de dagopvang zijn koffie, thee, frisdrank en warme maaltijden beschikbaar. Maaltijden worden dagvers in eigen keuken klaargemaakt en uitgeserveerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de culturele achtergrond van de cliënt.

Op de locatie Yashoda Bhawan aan de Catharina Beersmansstraat 2 te Rotterdam zit onze kleinschalige dagopvang waar wij naast dagstructuur, ook de volgende activiteiten bieden:

  • bewegen voor ouderen, (al dan niet op muziek en met materialen)
  • spelletjes als kaarten en bingo,
  • bloemschikken,
  • handwerken,
  • de kranten worden besproken,
  • de dagelijkse beslommeringen worden doorgenomen,
  • ………..en ga zo maar door……

Daarnaast worden er uitstapjes georganiseerd en onder begeleiding boodschappen gedaan. Indien nodig kan er zorg gedragen worden voor de persoonlijke administratie van de cliënt, hiervoor is een extern deskundige beschikbaar. Tevens onderhouden wij contact met overige zorgaanbieders, huisarts en mantelzorgers. Laatstbenoemden betrekken wij zoveel als mogelijk bij de dagopvang.

In het samenstellen van de dagbesteding-activiteiten zijn de wensen en behoeften van onze cliënten de leidraad. Wij zijn van mening dat ons cliënt de leidraad is, hij/zij bezoekt de dagopvang om te komen tot de vergroting van zelfredzaamheid en ter een verbreding van zijn of haar netwerk.

Er wordt een afwisselende programma samengesteld. Daarnaast streven wij om de verbindende factor te zijn in de wijk, zodat ook de wijkbewoners contact kunnen leggen met onze bezoekers. Zo wordt het netwerk van beide partijen groter en kunnen er vriendschappen voor het leven ontstaan.

Voor cliënten die niet zelf naar de opvang kunnen komen, wordt vervoer verzorgd.

De dagopvang is open van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 20.00 uur.

Indien er behoefte bestaat verruimen wij onze openingstijden zodat ons programma tevens een deel in de avond kan worden volbracht. Dit om ook de mantelzorger(s) een welverdiende vrije avond aan te kunnen bieden!

Hier kunt u onze “Algemene leveringsvoorwaarden Zorgverlener” bekijken.