• Onze cliënten zijn zowel mannen als vrouwen, die de leeftijd van 60 jaar reeds hebben bereikt.
  • Onze cliënten zijn ouderen met een zorgvraag. De zorgvraag kan heel breed zijn, bijvoorbeeld op het gebied van sociale aspecten, maar ook op het gebied van begeleiding en ondersteuning.

016Verder zijn er geen eisen zoals inkomsten, levensstijlen, geloofsovertuiging of culturele achtergrond. De ouderen die wij ontvangen wonen in Rotterdam en omgeving.

De mate van uw beperking en  behoefte aan ondersteuning zal worden bepaald door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Indien nodig helpen wij u graag bij het aanvragen van een indicatie. In 2015 zullen wij nog gebruik maken van het zogenaamde PGB-budget. In 2016 hopen wij ook de mensen met een zogenaamde ZIN (Zorg In Natura) indicatie te kunnen verwelkomen. Het is momenteel wel mogelijk om een ZIN indicatie om te zetten in een PGB indicatie. Wenst u hierover meer informatie dan kunt u ons bellen of mailen. De betreffende gegevens vindt u onder het kopje “Contact”.

Is uw interesse gewekt en wilt u nadere informatie, dan kunt u hier alvast kijken naar de “Overeenkomst tot het aangaan van zorgverlening door Yashoda Bhawan”.

Tevens vindt u Hier het “Privacyreglement Yashoda Bhawan” en “Huishoudelijk reglement Yashoda Bhawan”.