MISSIE

Het ondersteunen van zorgvragers, meestal ouderen, op het gebied van welzijn en zorg. Hierbij richten wij ons op het vergroten en het in stand houden van de zelfredzaamheid naast het uitbreiden van het netwerk van de cliënt.

Het motto van Yashoda Bhawan is dat al onze cliënten zich thuis voelen. Dit betekent dat cliënten hun eigen gewoontes en leefwijzen kunnen voortzetten als zij onze dagopvang bezoeken. De cliënt ervaart gastvrijheid, doordat uit onze houding blijkt dat de cliënt dit welkom heet. Wij stellen ons ten doel om het de cliënt zoveel mogelijk naar de zin te maken en hem of haar een veilige omgeving te bieden.

De nadruk wordt gelegd op de mogelijkheden van de cliënt, elke cliënt vraagt een individuele benadering waarbij de eigen identiteit en mogelijkheden voorop staan. Dit betekent dat de cliënt leidend is voor het handelen van het personeel en de organisatie.

De aanwezigheid van mantelzorgers speelt hierbij een belangrijke rol. Daarom informeren wij de mantelzorgers, tevens bieden wij hen ook de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten. Familie kan ondersteunen en helpen met allerlei zaken. Het uitgangspunt is ‘Bij ons kan het allemaal’, mits het niet in strijd is met het belang, de veiligheid, de privacy en of andere nadelige consequenties voor onze cliënt(en).

VISIE

Het doel is dat Yashoda Bhawan zich in de toekomst voort wil zetten alszijnde ‘de huiskamer van de wijk’. Een plek waar een ieder, ongeacht afkomst, achtergrond of leeftijd, welkom is en waar men elkaar met respect behandelt. Eenzaamheid wordt opgelost, nieuwe vriendschappen ontstaan. Yashoda Bhawan is de oplossing voor het ‘eenzaamheidsgevoel’.

KERNWAARDEN

  • Onze cliënten worden respectvol benaderd,
  • De cliënt is de leidraad van onze aanbod (de klant is koning),
  • De individuele eetgewoontes van de cliënt worden binnen onze dagopvang gerespecteerd,
  • De mantelzorger van onze cliënt maakt onderdeel uit van het systeem,
  • Geen 9 tot 5 opvang, maar door ruime openingstijden is er meer mogelijk voor de cliënt en zijn systemen,
  • Ondersteuning van het cliëntsysteem door middel van hulp op verscheidene vlakken.