De Cliëntenraad van Yashoda Bhawan staat onder voorzitterschap van de heer Gobin Bisesar.

Gobin is een bekende binnen het hindoestaanse gemeenschap in Rotterdam.

Hij draagt zorg voor de naleving van het reglement en ziet erop toe dat de cliëntenraad zijn taak naar vermogen uitvoert.
 

De “Overeenkomst Cliëntenraad en Yashoda Bhawan” kunt u hier bekijken.
De “Instellingsbesluit Cliëntenraad” kunt u hier bekijken.
Het “Huishoudelijk Regelement” kunt u hier bekijken.